Missie / Visie

Missie
Het vinden van originele oplossingen voor lokale problemen.

Visie
Het ontwikkelen van moderne, regionale ontwerpen voor een betere omgeving.